Hålla koll på kolesterolvärdet

Kolesterol är en typ av fettliknande ämne som finns naturligt i vår kropp och spelar en central roll i många av kroppens funktioner, som att bygga cellväggar och producera vissa hormoner. Trots dess viktiga roller kan för höga nivåer av kolesterol i blodet öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det viktigt att regelbundet hålla koll på sitt kolesterolvärde.

Varför kolesterol är viktigt

Kolesterol är nödvändigt för att bygga och bibehålla cellmembran, producera vissa vitaminer, hormoner och andra vitala substanser. Det transporteras i blodet bundet till proteiner. Denna kombination av proteiner och kolesterol kallas lipoprotein.

Risken med för högt kolesterol

Obalanserade kolesterolnivåer, särskilt förhöjda LDL-nivåer, är en av de största riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Med tiden kan dessa placknivåer göra att artärerna blir hårdare och mer begränsade, vilket försvårar blodflödet. Källa: Hjärt-Lungfonden.

Vikten av regelbunden kontroll

Att känna till ditt kolesterolvärde är det första steget i att kunna hantera din hjärthälsa. Med regelbundna blodprov kan du och din läkare övervaka dina kolesterolnivåer och se hur kost, motion och eventuell medicinering påverkar dina värden. Nu för tiden finns även möjlighet att själv ordna med blodprov för att kontrollera sitt kolesterol, exempelvis genom ett sådant här blodprov som Medisera erbjuder: hjärt-kärltest.

Om ditt kolesterolvärde är högt, kan detta vara en indikation på att du bör titta närmare på din kost, öka din fysiska aktivitet eller, i vissa fall, överväga kolesterol-sänkande mediciner. Genom att proaktivt hantera och justera dina värden kan du minska risken för hjärtrelaterade komplikationer.

Sammanfattning

Att ha balanserade kolesterolnivåer är avgörande för en god hjärthälsa. Genom att förstå vad kolesterol är, riskerna med för högt kolesterol och vikten av att regelbundet övervaka dina nivåer, är du bättre rustad att ta kontroll över din hjärthälsa och förebygga allvarliga komplikationer.


Publicerat 2023-10-13

Skriv en kommentar