Vad är högt blodtryck?

Blodtryck är benämningen på det tryck som blodet utövar mot väggarna i blodkärlen, efter det att blodet har lämnat hjärtat. Om trycket stiger och förbli högt över tiden, kan det skada kroppen på flera sätt. Det är normalt att ha ett högre än normalt blodtryck under korta perioder, men om dessa perioder blir för långa kan detta leda till olika sjukdomar i kroppen.

Översikt högt blodtryck

Ungefär en fjärdedel av alla vuxna i Sverige lider av högt blodtryck. I USA är siffran något högre, där en tredjedel av den vuxna befolkningen lider av högt blodtryck. Av de som lider av högt blodtryck behöver ungefär 7 av 10 använda medicin för att sänka sitt blodtryck. Men med relativt enkla livsstilsförändringar kan blodtrycket sänkas till ett mer normalt blodtryck för väldigt många.

Ofta har man högt blodtryck ovetande

Tyvärr är det ofta så att man kan ha högt blodtryck i flera år utan att veta om det. Detta beror på att det generellt sett inte ger några tydliga symtombilder, som man annars kan få vid andra tillstånd i kroppen. Under denna tid då man ovetande har ett högt blodtryck tar kroppen hela tiden skada; t.ex. hjärtat, blodkärlen, njurarna och andra delar av kroppen. Det är därför det är viktigt att vara lyhörd på de diffusa symtom som kan dyka upp, som t.ex. huvudvärk, illamående, dimsyn och yrsel.

Detta är också en av de starkaste anledningarna till varför det kan vara en bra idé att skaffa en blodtrycksmätare, så att man regelbundet kan hålla koll på sin kropp i förebyggande syfte. Skulle blodtrycket börja öka, även bara trenda uppåt, så kan man då vara kvick och ta kontakt med vården och göra upp en plan för att sänka blodtrycket.

Blodtrycksmätning som utförs av sjukvårdspersonal.

Hur blodtrycket mäts

Blodtrycket brukar mätas i över och undertryck, eller "systoliskt" och "diastoliskt". Systoliskt blodtryck refererar alltså till övertrycket, eller blodtrycket när hjärtat slår samtidigt som det pumpar blod, medan det diastoliska blodtrycket refererar till undertrycket, det vill säga blodtrycket när hjärtat är i vila mellan slagen.

Vidare brukar blodtrycket ofta benämnas i siffror, exempelvis 120/80 mmHg (mmHg står för millimeter kvicksilver) och uttalas "hundratjugo över åttio". 120 är övertrycket (systoliskt blodtryck) och 80 är undertrycket (diastoliskt blodtryck).

Högt blodtryck

Ett normalt blodtryck ligger runtikring 130/80 mmHg. Ett högre blodtryck, upp till runt 140/80 mmHg, är inte alarmerande i sig under en kort period - men du bör ändå etablera en kontakt med din vårdcentral eller husläkarmottagning. I tabellen nedan visas blodtryckssiffror för vuxna, uppdelade över olika kategorier av blodtryck.

KategoriSystoliskt (övertryck)Diastoliskt (undertryck)
Optimalt blodtryckmindre än 120ochmindre än 80
Normalt blodtryck120-129och/eller80-84
Förhöjt normalt130-139och/eller85-89
Högt blodtryck - Grad 1140-159och/eller90-99
Högt blodtryck - Grad 1160-179och/eller100-109
Högt blodtryck - Grad 1180 och överoch/eller110 och över

Högt blodtryck kan leda till allvaliga följdsjukdomar

Ur kroppens synvinkel är högt blodtryck ett allvarligt tillstånd, som i sin tur kan leda till flera olika sjukdomar i olika delar av kroppen. Framför allt kan dessa sjukdomar yttra sig i hjärtat, men även i njurarna, hjärnan, ögonen och blodet. I hjärtat kan högt blodtryck leda till både hjärtinfarkt och hjärtsvikt, vidare kan det leda till exempelvis stroke, njursvikt, förhöjda sockernivåer och skadade blodkärl i ögats näthinna. Se gärna vår infografik här nedan som visar vilka följdsjukdomar som högt blodtryck kan leda till.

Infografik över en människokropp och vilka sjukdomar som högt blodtryck kan leda till.

Att använda en blodtrycksmätare hemma

Fördelar med att mäta blodtrycket hemma

Många upplever en viss stress i sjukhusmiljöer, vilket kan leda till att pulsen kan stiga lätt och även ett förhöjt blodtryck. Detta leder ofta till att de resultat man får på vårdcentralen, vad gäller blodtryck och puls, inte alltid stämmer till 100 %. Ofta är det något förhöjda. Dessutom kan man inte på en vårdcentral mäta blodtrycket efter en tupplur eller direkt på morgonen, vilket gör att man kanske missar en hel del värdefull information kring sitt blodtryck.

Den som har en egen blodtrycksmätare hemma kan dokumentera sitt blodtryck i olika sinneslägen och under olika tider på dygnet. För det kanske helt enkelt är så att det höga blodtrycket beror på stressiga situationer, inte alls en felaktig kosthållning. Sådant här kan vara svårt för en sjuksköterska eller läkare att lista ut efter bara ett eller två möten på sjukhuset.

Bra för både sjukvårdspersonal och dig själv

Data kring blodtrycksmätningar i hemmet kan därför vara en guldgruva att ta med vid nästa läkarbesök, och kan leda till mycket bättre behandlingar och omvårdnad av sjukvårdspersonalen. Läkaren eller sjuksköterskan kan dessutom hjälpa dig och ge råd kring hur du kan kontrollera ditt blodtryck regelbundet, samt hur du skall läsa av och tolka resultaten. Du kan till och med be om ett schema som du kan följa och fylla i, vilket kan underlätta analysen ännu bättre vid nästa besök.

Så använder du en blodtrycksmätare

I och med att det finns väldigt många olika slags blodtrycksmätare så finns det också många olika sätt att använda dessa mätare. Men en sak (eller två saker) som de har gemensamt är hur de fästs på kroppen. Antingen har den en manschett som fästs runt överarmen, eller så fäster man blodtrycksmätaren runt handleden. Manschetten får inte sitta för hårt, och inte för löst. En enkel tumregel är att man skall få in två fingrar vid armvecket. Handledsmätare har ofta egna instruktioner för hur hårt de skall spännas.

Under själva mätningen sedan är det viktigt att armen är still under hela mätningen, detta gäller vid såväl handledsmätning som överarmsmätning.

Innan mätningen är det även rekommenderat att man vilar ett par minuter, minst 5 minuter men helst 10 minuter eller mer. Detta gör att man får ett mycket bättre och mer tillförlitligt resultat.

Manchetten till en blodtrycksmätare fäst runt en överarm.

Ta gärna med dig din blodtrycksmätare till vårdcentralen

Om du är osäker på hur din blodtrycksmätare fungerar, eller osäker på om den visar rätt, kan du med fördel ta med dig den till vårdcentralen. Då kan sjukvårdspersonalen hjälpa dig med att dels visa hur din blodtrycksmätare fungerar, men även testa den parallellt med sin egna utrustning, för att se så att den visar korrekta värden för dig.

Vilka modeller av blodtrycksmätare är bra

Det finns en uppsjö av olika blodtrycksmätare, varav de flesta faktiskt är riktigt bra. Men de kändaste tillverkarna är Beurer, Omron och Braun. Om du är på jakt efter en blodtrycksmätare kan vi tipsa om denna köpguide där man kan hitta bästa blodtrycksmätaren.

Ska blodtrycksmätaren användas sittandes eller liggandes?

Att man skall vara avslappnad och ej stressad när blodtrycket skall mätas är alla forskare och all sjukvårdspersonal överens om, men huruvida det är bäst att ligga ner eller sitta upp finns det flera olika åsikter om. Dock brukar den gängse rekommendationen vara att man utför blodtrycksmätningen sittande.

Förbättra konditionen och prestationen

Men sedan är det givetvis också så att det inte bara är den som mår dåligt som kan dra nytta av att hålla koll på blodtrycket hemmavid. Faktum är att de som idrottar också kan ha stor nytta av att ha en egen mätare, detta då en blodtrycksmätare kan ge all slags behändig information som kan vara bra för idrottaren att känna till. Om man dessutom har till exempel en blodtrycksmätare som mäter på handleden så är den också mycket enkel att ta med, och kan med lätthet användas både före och efter träningspass.


Skrivet av Jonas Nilsson

Skriv en kommentar