BMI räknare - Vad är min BMI?

BMI (Body Mass Index) är en beräkning som ger dig en uppfattning om din hälsostatus i form av kroppsvikt och kroppssammansättning. Det som BMI berättar är om du är överviktig, normalviktig eller underviktig, och i fallet överviktig ger din BMI dig även information kring hur grav din övervikt är. BMI beräknas genom att ta fram ett särskilt förhållande mellan ens vikt och längd, och du kan enkelt beräkna din BMI själv genom att dividera din vikt i kilo med din längd i meter i kvadrat. Eller ännu enklare genom att använda vår BMI räknare här nedan.


Ange din längd och vikt

cm
kg

Din BMI presenteras här


Om BMI och dess tillförliglighet

Även om BMI är ett väldigt populärt och allmänt erkänt mått är inte BMI ett perfekt mått på hälsa, men det är en mycket användbar indikator. Världshälsoorganisationen (WHO) har gått ut med riktlinjer kring vad som är ett normalt BMI, 18,5 – 24,9, samt definierat ett antal andra BMI klasser under och över detta normala BMI intervall. Här nedan kan du se en översättning av WHO:s BMI klasser och definitioner kring de olika klasserna, samt även en grafisk illustration av BMI klasserna som gör det enkelt att lokalisera var man själv ligger sett till de olika klasserna. Om du vill läsa mer om BMI och WHO:s BMI klassificering kan du göra det här: WHO om BMI.

Tabell över BMI klasser

BMI klassBMI resultat
Undervikt< 18,5
Normalvikt (hälsosam vikt)18,5 – 24,9
Övervikt25 – 29,9
Fetma grad 130 – 34,9
Fetma grad 235 – 39,9
Fetma grad 3> 40

Grafisk illustration av WHO:s BMI klasser

BMI graf som visar BMI sambandet mellan olika kroppsvikter och kroppslängder.

BMI graf som visar BMI sambandet mellan olika kroppsvikter och kroppslängder. Du kan enkelt hitta var du själv ligger på skalan genom att leta reda på din vikt till vänster och din längd i nederkant, och sedan se var de båda möts.