Hälsa för alla/Träning/Allt om vilopuls

Allt om vilopuls

Visste du att din vilopuls kan vara en bra indikator på din allmänna hälsa? En hög vilopuls innebär att ditt hjärta arbetar hårdare än det borde, vilket kan leda till problem i framtiden. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad vilopuls är, vilka faktorer som kan påverka den och hur du kan hålla den i schack.

Din vilopuls är det antal gånger ditt hjärta slår per minut när du vilar. Det är en bra indikator på din konditionsnivå och din allmänna hälsa. En hälsosam vilopuls bör ligga mellan 60 och 100 slag per minut. Om din vilopuls i vila är högre än så kan det vara det är en indikation på att ditt hjärta arbetar hårdare än det borde.

Faktorer som kan påverka din vilopuls

Det finns ett antal faktorer som kan påverka din vilopuls i vila, bland annat:

Om du är orolig för din vilopuls bör du tala med sjukvårdspersonalen eller din läkare. De kommer att kunna hjälpa dig att avgöra om det är något du behöver oroa dig för.

Metoder för att sänka sin vilopuls

Det finns några få saker du kan göra för att sänka din vilopuls:

Om pulsen är för hög eller för låg

Vad det kan bero på

Hjärtats slag styrs av elektriska signaler som uppstår i höger förmak (normalt sett), och som sedan via elektriska ledningar i hjärtmuskulaturen går vidare till AV-knutan. AV-knutan finns lokaliserad mellan förmaken och kamrarna. Efter AV-knutan går de elektriska signalerna vidare ned i kamrarna. När dessa elektriska signaler inte bildas, eller sänds ut, på ett korrekt sätt kan det uppstå så kallade arytmier (hjärtrytmstörningar). En följd av detta är ofta att hjärtat slår för fort eller för långsamt, eller helt enkelt för oregelbundet (vilket då ger en oregelbunden puls).

Behöver dock inte innebära sjukdom

Det är dock viktigt att komma ihåg att takykardi och bradykardi inte automatiskt innebär sjukdom. I samband med fysisk belastning är det normalt att takykardi uppstår, detta då det är nödvändigt för att säkerställa att kroppens vävnader får tillräckligt med syrerikt blod. Sedan är det även vanligt att idrottsutövare ofta har en vilopaus som ligger på under 60 slag per minut, detta då deras hjärtan arbetar så pass effektivt (det vill säga pumpar mycket blod på en gång).